SỬA CHỮA FACE ID IPHONE

 • Face ID Iphone x

  ✔️Thay thế nhanh chóng lấy liền.

  ✔️Tư vấn hổ trợ nhiệt tình.

  ✔️Tư vấn online 24/24.

  ✔️Kiểm tra lỗi miễn phí. Bạn không phải trả bất kì chi phí nào sau khi kiểm tra máy mà không đồng ý sửa chữa.

  Bảng Giá Sửa Chữa Face ID IPhone

   

  MoDel Giá Sửa Face
  IPHONE X 600,000 VNĐ
  IPHONE XR 600,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 700,000 VNĐ
  IPHONE 11 800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 900,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO MAX 1,100,000 VNĐ
  IPHONE 12  1,200,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ
  IPHONE 13  1,800,000 VNĐ

   

   

  Địa Chỉ:399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  Số ĐT:0934000104 - 0929238238

  Website:suaiphonetayninh.com

 • Face ID Iphone 12 Pro Max

  Bảng Giá Sửa Chữa Face ID IPhone

  MoDel Giá Sửa Face
  IPHONE X 600,000 VNĐ
  IPHONE XR 600,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 700,000 VNĐ
  IPHONE 11 800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 900,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO MAX 1,100,000 VNĐ
  IPHONE 12  1,200,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ
  IPHONE 13  1,800,000 VNĐ

   

  Địa Chỉ:399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  Số ĐT:0934000104

  Website:suaiphonetayninh.com

  Giá sửa face id có thể lên xuống nên mình không cập nhật cụ thể các bạn có thể gọi 0930000104 MR Toàn

 • Face ID Iphone 12 PRO

  Bảng Giá Sửa Chữa Face ID IPhone

  MoDel Giá Sửa Face
  IPHONE X 600,000 VNĐ
  IPHONE XR 600,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 700,000 VNĐ
  IPHONE 11 800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 900,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO MAX 1,100,000 VNĐ
  IPHONE 12  1,200,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ
  IPHONE 13  1,800,000 VNĐ

   

  Địa Chỉ:399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  Số ĐT:0934000104

  Website:suaiphonetayninh.com

  Giá sửa face id có thể lên xuống nên mình không cập nhật cụ thể các bạn có thể gọi 0930000104 MR Toàn

 • Face ID Iphone 12

  Bảng Giá Sửa Chữa Face ID IPhone

  MoDel Giá Sửa Face
  IPHONE X 600,000 VNĐ
  IPHONE XR 600,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 700,000 VNĐ
  IPHONE 11 800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 900,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO MAX 1,100,000 VNĐ
  IPHONE 12  1,200,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ
  IPHONE 13  1,800,000 VNĐ

   

  Địa Chỉ:399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  Số ĐT:0934000104

  Website:suaiphonetayninh.com

  Giá sửa face id có thể lên xuống nên mình không cập nhật cụ thể các bạn có thể gọi 0930000104 MR Toàn

 • Face ID Iphone 11 PRO MAX

  ✔️Thay thế nhanh chóng lấy liền.

  ✔️Tư vấn hổ trợ nhiệt tình.

  ✔️Tư vấn online 24/24.

  ✔️Kiểm tra lỗi miễn phí. Bạn không phải trả bất kì chi phí nào sau khi kiểm tra máy mà không đồng ý sửa chữa.

  Bảng Giá Sửa Chữa Face ID IPhone

   

  MoDel Giá Sửa Face
  IPHONE X 600,000 VNĐ
  IPHONE XR 600,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 700,000 VNĐ
  IPHONE 11 800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 900,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO MAX 1,100,000 VNĐ
  IPHONE 12  1,200,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ
  IPHONE 13  1,800,000 VNĐ

   

   

  Địa Chỉ:399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  Số ĐT:0934000104 - 0929238238

  Website:suaiphonetayninh.com

 • Face ID Iphone 11 pro

  ✔️Thay thế nhanh chóng lấy liền.

  ✔️Tư vấn hổ trợ nhiệt tình.

  ✔️Tư vấn online 24/24.

  ✔️Kiểm tra lỗi miễn phí. Bạn không phải trả bất kì chi phí nào sau khi kiểm tra máy mà không đồng ý sửa chữa.

  Bảng Giá Sửa Chữa Face ID IPhone

   

  MoDel Giá Sửa Face
  IPHONE X 600,000 VNĐ
  IPHONE XR 600,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 700,000 VNĐ
  IPHONE 11 800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 900,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO MAX 1,100,000 VNĐ
  IPHONE 12  1,200,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ
  IPHONE 13  1,800,000 VNĐ

   

   

  Địa Chỉ:399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  Số ĐT:0934000104 - 0929238238

  Website:suaiphonetayninh.com

 • Face ID Iphone 11

  ✔️Thay thế nhanh chóng lấy liền.

  ✔️Tư vấn hổ trợ nhiệt tình.

  ✔️Tư vấn online 24/24.

  ✔️Kiểm tra lỗi miễn phí. Bạn không phải trả bất kì chi phí nào sau khi kiểm tra máy mà không đồng ý sửa chữa.

  Bảng Giá Sửa Chữa Face ID IPhone

   

  MoDel Giá Sửa Face
  IPHONE X 600,000 VNĐ
  IPHONE XR 600,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 700,000 VNĐ
  IPHONE 11 800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 900,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO MAX 1,100,000 VNĐ
  IPHONE 12  1,200,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ
  IPHONE 13  1,800,000 VNĐ

   

   

  Địa Chỉ:399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  Số ĐT:0934000104 - 0929238238

  Website:suaiphonetayninh.com

 • Face ID Iphone XS MAX

  ✔️Thay thế nhanh chóng lấy liền.

  ✔️Tư vấn hổ trợ nhiệt tình.

  ✔️Tư vấn online 24/24.

  ✔️Kiểm tra lỗi miễn phí. Bạn không phải trả bất kì chi phí nào sau khi kiểm tra máy mà không đồng ý sửa chữa.

  Bảng Giá Sửa Chữa Face ID IPhone

   

  MoDel Giá Sửa Face
  IPHONE X 600,000 VNĐ
  IPHONE XR 600,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 700,000 VNĐ
  IPHONE 11 800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 900,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO MAX 1,100,000 VNĐ
  IPHONE 12  1,200,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ
  IPHONE 13  1,800,000 VNĐ

   

   

  Địa Chỉ:399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  Số ĐT:0934000104 - 0929238238

  Website:suaiphonetayninh.com

 • Face ID Iphone XR

  ✔️Thay thế nhanh chóng lấy liền.

  ✔️Tư vấn hổ trợ nhiệt tình.

  ✔️Tư vấn online 24/24.

  ✔️Kiểm tra lỗi miễn phí. Bạn không phải trả bất kì chi phí nào sau khi kiểm tra máy mà không đồng ý sửa chữa.

  Bảng Giá Sửa Chữa Face ID IPhone

   

  MoDel Giá Sửa Face
  IPHONE X 600,000 VNĐ
  IPHONE XR 600,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 700,000 VNĐ
  IPHONE 11 800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 900,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO MAX 1,100,000 VNĐ
  IPHONE 12  1,200,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ
  IPHONE 13  1,800,000 VNĐ

   

   

  Địa Chỉ:399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  Số ĐT:0934000104 - 0929238238

  Website:suaiphonetayninh.com

 • Face ID Iphone XS

  ✔️Thay thế nhanh chóng lấy liền.

  ✔️Tư vấn hổ trợ nhiệt tình.

  ✔️Tư vấn online 24/24.

  ✔️Kiểm tra lỗi miễn phí. Bạn không phải trả bất kì chi phí nào sau khi kiểm tra máy mà không đồng ý sửa chữa.

  Bảng Giá Sửa Chữa Face ID IPhone

   

  MoDel Giá Sửa Face
  IPHONE X 600,000 VNĐ
  IPHONE XR 600,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 700,000 VNĐ
  IPHONE 11 800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 900,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO MAX 1,100,000 VNĐ
  IPHONE 12  1,200,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ
  IPHONE 13  1,800,000 VNĐ

   

   

  Địa Chỉ:399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  Số ĐT:0934000104 - 0929238238

  Website:suaiphonetayninh.com

 • Face ID Iphone 13

  Bảng Giá Sửa Chữa Face ID IPhone

  MoDel Giá Sửa Face
  IPHONE X 600,000 VNĐ
  IPHONE XR 600,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 700,000 VNĐ
  IPHONE 11 800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 900,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO MAX 1,100,000 VNĐ
  IPHONE 12  1,200,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ
  IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ
  IPHONE 13  1,800,000 VNĐ

   

  Địa Chỉ:399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  Số ĐT:0934000104

  Website:suaiphonetayninh.com

  Giá sửa face id có thể lên xuống nên mình không cập nhật cụ thể các bạn có thể gọi 0930000104 MR Toàn

Nguyên nhân Lỗi Face ID iphone

Các Vấn đề hay lổi ở người dùng iphone rất khó chịu cho người dùng với những dòng máy đời cao sau này, như iphone X trở lên cho tới 11 pro max,hoặc iphone 12,đa số là do tác động rơi va chạm rớt nước vv.. khiến dẫn đến nhiều tình trạng như bể màn hình liệt cảm ứng Mất Face ID không nhận diện được khuôn mặt báo di chuyển,cam trước chụp ko dc chân dung,treo táo đa phần iphone bị rớt dể bị tình trạng mất face ID báo di chuyển khi thiết lập cho nhận diện khuôn măt,cho nên khi người dùng iphone lâu năm sẻ có biện pháp là xài ốp lưng và dán cường lực cường hóa cho bộ áo cùa chiếc iphone lên 12 sao full là cứng khừ100%.

 

Khắc phục Face ID Iphone báo lổi tại nhà

 1. Khắc phục tình trạng khi iphone bi lỗi FACE ID thì đầu tiên các bạn tắt nguồn khởi động thiết bị iphone của mình lại.
 2. update phần mềm mới nhất để cho chíp xử lý đồng bộ hóa lại với dây Face ID.
 3. Reset lại Trắng máy trên iphone hoặc có thể vào itunes chạy lại fimwawe cao nhất của apple đưa ra.
 4. Gở cường lực ra lấy nước lau kính xịt một ít vào 1 miếng vãi mềm rồi lau sạch toàn màn hình và chổ con mắt camera trước.

Sửa Face ID Ở Đâu Giá Bao Nhiêu?

do công nghệ ngày càng tân tiến hổ trợ các thiết bị cho việc sửa chữa và đầu tư máy móc hiện đại nhằm phục vụ cho việc sửa chữa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cửa hàng Toàn Mobile chuyên sửa chữa về dòng iphone va ipad các có thể ghé địa chỉ sửa chữa tại Tây Ninh hoặc gọi số điện thoại 0934000104 để được hổ trợ khách hàng.


BẢNG GIÁ SỬA FACE ID IPHONE

 

Model Giá Sửa Face ID IPhone Bảo Hành
IPHONE X 600,000 VNĐ  3 Tháng
IPHONE XR 600,000 VNĐ  3 Tháng
IPHONE XS 700,000 VNĐ  3 Tháng
IPHONE XS MAX 800,000 VNĐ  3 Tháng
IPHONE 11 900,000 VNĐ  3 Tháng
IPHONE 11 PRO 1,100,000 VNĐ  3 Tháng
IPHONE 11 PRO MAX 1,200.000 VNĐ 3 tháng
IPHONE 12 1,200,000 VNĐ 3 tháng
IPHONE 12 PRO 1,300,000 VNĐ 3 tháng
IPHONE 12 PRO MAX 1,400,000 VNĐ 3 tháng

 

Sửa face id iphone ở đâu tốt nhất Tây Ninh

các bạn làm các cách như trên nếu vẩn không đươc thì tốt nhất các bạn nên đến cửa hàng chuyên sửa chữa quen biết hoặc co uy tín ở khu vực các bạn ở,cho bên kỹ thuật kiểm tra tình trạng mất face ID như thế nào và báo giá cả hợp lý cho các bạn

các bạn nếu ở khu vực tỉnh Tây Ninh các bạn có thể tìm địa chỉ của mình bên mình sẻ kiểm tra và báo giá sửa chữa cho iphone của bạn,cửa hàng Toàn Mobile Tây Ninh chuyên sửa chũa iphone ipad sửa face id và mở khóa icloud nhanh nhất,thay màn hình iphone va ipad tất cả màn hình đều zin bóc máy bảo hành dài lâu cho người dùng yên tâm sử dụng.

 

Liên hệ Sửa Chữa 
Địa Chỉ: 399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành Tây Ninh
Số Điện Thoại:0934000104
Website:suaiphonetayninh.com
Giờ làm việc: 8 giờ - 18 giờ - Thứ 2 - Chủ Nhật

messenger
zalo