iPhone cũ

 

TOÀN MOBILE CỬA HÀNG MUA BÁN SỬA CHỮA  IPHONE/IPAD TÂY NINH

399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

ĐT:0934000104

hotline:08.99999.104

EMail:suadienthoaitayninh@gmail.com

https://suaiphonetayninh.com

https://thaymanhinhtayninh.com/