Thay Vỏ Độ Vỏ Iphone

 • THAY VỎ IPHONE LUXURY

  Cửa hàng TOÀN MOBILE TÂY NINH.chuyên thay vỏ và cung cấp vỏ iphone luxury và các lại vỏ iphone cao cấp khác...

  Liên hệ Sửa Chữa 
  Địa Chỉ399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành Tây Ninh
  Số Điện Thoại:0934000104

  Website:http://suaiphonetayninh.com
  Giờ làm việc: 8 giờ - 18 giờ - Thứ 2 - Chủ Nhật

 • THAY VỎ IPHONE XR
  Đời Máy Giá Thay Vỏ iphone
  IPHONE 6 400,000 VNĐ
  IPHONE 6S 400,000 VNĐ
  IPHONE 6PLUS 450,000 VNĐ
  IPHONE 6S PLUS 500,000 VNĐ
  IPHONE 7 650,000 VNĐ
  IPHONE 7 PLUS 700,000 VNĐ
  IPHONE 8 700,000 VNĐ
  IPHONE 8 PLUS 750,000 VNĐ
  IPHONE X 1,200,000 VNĐ
  IPHONE XR 1,400,000 VNĐ
  IPHONE XS 1,500,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 1,600,000 VNĐ
  IPHONE 11 1,800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 2,200,000 VNĐ
  IPHOEN 11 PRO MAX 2,600,000 VNĐ

   

   

  Bảng Giá Độ Vỏ Iphone 

  Model Giá Độ Vỏ
  IPhone 6 550,000 VNĐ
  iphone 6s 600,000 VND
  IPhone 6plus 600,000 VNĐ
  iphone 6s plus 700,000 VNĐ
  iphone 7 700,000 VNĐ
  iphone 7 plus 800,000 VNĐ
  iphone 8 800,000 VNĐ
  iphone 8 plus 900,000 VNĐ
  iphone x 1,600,000 VNĐ
  iphone xr 1,800,000 VNĐ
  Iphone xs 1,900,000 VNĐ
  IPhone xs max 2,300,000 VNĐ
  iphone 11 1,900,000 VNĐ
  iphone 11 pro 2,200,000 VNĐ
  iphone 11 pro max 2,500,000 VNĐ

   

  TOÀN MOBILE CHUYÊN SỬA CHỮA THAY MẶT KÍNH IPHONE IPAD TÂY NINH

 • THAY VỎ IPHONE X
  Đời Máy Giá Thay Vỏ iphone
  IPHONE 6 400,000 VNĐ
  IPHONE 6S 400,000 VNĐ
  IPHONE 6PLUS 450,000 VNĐ
  IPHONE 6S PLUS 500,000 VNĐ
  IPHONE 7 650,000 VNĐ
  IPHONE 7 PLUS 700,000 VNĐ
  IPHONE 8 700,000 VNĐ
  IPHONE 8 PLUS 750,000 VNĐ
  IPHONE X 1,200,000 VNĐ
  IPHONE XR 1,400,000 VNĐ
  IPHONE XS 1,500,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 1,600,000 VNĐ
  IPHONE 11 1,800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 2,200,000 VNĐ
  IPHOEN 11 PRO MAX 2,600,000 VNĐ

   

   

  Bảng Giá Độ Vỏ Iphone 

  Model Giá Độ Vỏ
  IPhone 6 550,000 VNĐ
  iphone 6s 600,000 VND
  IPhone 6plus 600,000 VNĐ
  iphone 6s plus 700,000 VNĐ
  iphone 7 700,000 VNĐ
  iphone 7 plus 800,000 VNĐ
  iphone 8 800,000 VNĐ
  iphone 8 plus 900,000 VNĐ
  iphone x 1,600,000 VNĐ
  iphone xr 1,800,000 VNĐ
  Iphone xs 1,900,000 VNĐ
  IPhone xs max 2,300,000 VNĐ
  iphone 11 1,900,000 VNĐ
  iphone 11 pro 2,200,000 VNĐ
  iphone 11 pro max 2,500,000 VNĐ

   

  TOÀN MOBILE CHUYÊN SỬA CHỮA THAY MẶT KÍNH IPHONE IPAD TÂY NINH

 • THAY VỎ IPHONE 8 PLUS

  Bảng Giá Thay Vỏ Zin IPhone

   

  Đời Máy Giá Thay Vỏ iphone
  IPHONE 6 400,000 VNĐ
  IPHONE 6S 400,000 VNĐ
  IPHONE 6PLUS 450,000 VNĐ
  IPHONE 6S PLUS 500,000 VNĐ
  IPHONE 7 650,000 VNĐ
  IPHONE 7 PLUS 700,000 VNĐ
  IPHONE 8 700,000 VNĐ
  IPHONE 8 PLUS 750,000 VNĐ
  IPHONE X 1,200,000 VNĐ
  IPHONE XR 1,400,000 VNĐ
  IPHONE XS 1,500,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 1,600,000 VNĐ
  IPHONE 11 1,800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 2,200,000 VNĐ
  IPHOEN 11 PRO MAX 2,600,000 VNĐ

   

   

  Bảng Giá Độ Vỏ Iphone 

  Model Giá Độ Vỏ
  IPhone 6 550,000 VNĐ
  iphone 6s 600,000 VND
  IPhone 6plus 600,000 VNĐ
  iphone 6s plus 700,000 VNĐ
  iphone 7 700,000 VNĐ
  iphone 7 plus 800,000 VNĐ
  iphone 8 800,000 VNĐ
  iphone 8 plus 900,000 VNĐ
  iphone x 1,600,000 VNĐ
  iphone xr 1,800,000 VNĐ
  Iphone xs 1,900,000 VNĐ
  IPhone xs max 2,300,000 VNĐ
  iphone 11 1,900,000 VNĐ
  iphone 11 pro 2,200,000 VNĐ
  iphone 11 pro max 2,500,000 VNĐ

   

  TOÀN MOBILE CHUYÊN SỬA CHỮA THAY MẶT KÍNH IPHONE IPAD TÂY NINH-ĐỊA CHỈ:399 PHẠM VĂN ĐỒNG,HIỆP TÂN,HÒA THÀNH-TÂY NINH

 • THAY VỎ IPHONE 8

  Bảng Giá Thay Vỏ Zin IPhone

   

  Đời Máy Giá Thay Vỏ iphone
  IPHONE 6 400,000 VNĐ
  IPHONE 6S 400,000 VNĐ
  IPHONE 6PLUS 450,000 VNĐ
  IPHONE 6S PLUS 500,000 VNĐ
  IPHONE 7 650,000 VNĐ
  IPHONE 7 PLUS 700,000 VNĐ
  IPHONE 8 700,000 VNĐ
  IPHONE 8 PLUS 750,000 VNĐ
  IPHONE X 1,200,000 VNĐ
  IPHONE XR 1,400,000 VNĐ
  IPHONE XS 1,500,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 1,600,000 VNĐ
  IPHONE 11 1,800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 2,200,000 VNĐ
  IPHOEN 11 PRO MAX 2,600,000 VNĐ

   

   

  Bảng Giá Độ Vỏ Iphone 

  Model Giá Độ Vỏ
  IPhone 6 550,000 VNĐ
  iphone 6s 600,000 VND
  IPhone 6plus 600,000 VNĐ
  iphone 6s plus 700,000 VNĐ
  iphone 7 700,000 VNĐ
  iphone 7 plus 800,000 VNĐ
  iphone 8 800,000 VNĐ
  iphone 8 plus 900,000 VNĐ
  iphone x 1,600,000 VNĐ
  iphone xr 1,800,000 VNĐ
  Iphone xs 1,900,000 VNĐ
  IPhone xs max 2,300,000 VNĐ
  iphone 11 1,900,000 VNĐ
  iphone 11 pro 2,200,000 VNĐ
  iphone 11 pro max 2,500,000 VNĐ

   

  TOÀN MOBILE CHUYÊN SỬA CHỮA THAY MẶT KÍNH IPHONE IPAD TÂY NINH-ĐỊA CHỈ:399 PHẠM VĂN ĐỒNG,HIỆP TÂN,HÒA THÀNH-TÂY NINH

 • THAY VỎ IPHONE 4/4S

   iPhone 4G Thay vỏ : Thay nắp lưng                              50.000đ

   iPhone 4S Thay vỏ : Thay nắp lưng                               50.000đ

   TOÀN MOBILE Tây Ninh

  399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành,Tây Ninh

  ĐT:0934000104

  EMail:suadienthoaitayninh@gmai.com

  https://suaiphonetayninh.com

 • THAY VỎ IPHONE 5/5S/5C/5SE

   iPhone 5G/5S/5 SE  Thay vỏ : Tất cả màu                      450.000đ

  TOÀN MOBILE Tây Ninh

  ĐT:  0934000104 

  ĐC:126,Lạc Long Quân,Phường 4,Tây Ninh (cách cafe eden 500m)

  https://suaiphonetayninh.com

 • Thay vỏ Iphone 6/6S/6Plus/6S Plus

  Cửa hàng điện thoại di động chuyên thay vỏ và cung cấp vỏ iphone và các lại vỏ iphone cao cấp khác.

   

   iPhone 4G Thay vỏ : Thay nắp lưng                              50.000đ

   iPhone 4S Thay vỏ : Thay nắp lưng                               50.000đ

   iPhone 5C Thay vỏ :                                                         400.000đ

   iPhone 5G/5S/5 SE  Thay vỏ : Tất cả màu                      400.000đ

   iPhone 6                  Thay vỏ, sườn                                 450.000đ  

   iPhone 6                  Thay vỏ giả iPhone 6S                    450.000đ

   iPhone 6plus                   Thay vỏ, sườn                          550.000đ

   iPhone 6plus                   Thay vỏ giả iPhone 6S+           550.000đ

   iPhone 6S                   Thay vỏ, sườn                               500.000đ

   iPhone 6S+                   Thay vỏ, sườn                            550.000đ

  Liên hệ Sửa Chữa 
  Địa Chỉ399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành Tây Ninh
  Số Điện Thoại:0934000104

  Website:http://suaiphonetayninh.com
  Giờ làm việc: 8 giờ - 18 giờ - Thứ 2 - Chủ Nhật

 • THAY VỎ IPHONE 7/7 PLUS
  ✔️Thay vỏ uông Iphone 7plus gồm các màu:Đen,Xanh Lá,Xanh Dương,Red(Đỏ),Gold,Trắng,Hồng,Xanh Ngọc Bích.
  ✔️Thay vỏ Vuông Iphone 8plus gồm các màu:Đen,Xanh Lá,Xanh Dương,Red(Đỏ),Gold,Trắng,Hồng,Xanh Ngọc Bích.
  ✔️Thay vỏ zin Iphone 7/7plus gồm các màu:Đen Bóng/Nhám,Bạc Silever,Vàng Gold,Đỏ Red.
  ✔️Thay vỏ zin Iphone 8/8plus gồm các màu:Xám Gray,Bạc Silever,Vàng Gold,Đỏ Red.

 • THAY VỎ IPHONE XS
  Đời Máy Giá Thay Vỏ iphone
  IPHONE 6 400,000 VNĐ
  IPHONE 6S 400,000 VNĐ
  IPHONE 6PLUS 450,000 VNĐ
  IPHONE 6S PLUS 500,000 VNĐ
  IPHONE 7 650,000 VNĐ
  IPHONE 7 PLUS 700,000 VNĐ
  IPHONE 8 700,000 VNĐ
  IPHONE 8 PLUS 750,000 VNĐ
  IPHONE X 1,200,000 VNĐ
  IPHONE XR 1,400,000 VNĐ
  IPHONE XS 1,500,000 VNĐ
  IPHONE XS MAX 1,600,000 VNĐ
  IPHONE 11 1,800,000 VNĐ
  IPHONE 11 PRO 2,200,000 VNĐ
  IPHOEN 11 PRO MAX 2,600,000 VNĐ

   

   

  Bảng Giá Độ Vỏ Iphone 

  Model Giá Độ Vỏ
  IPhone 6 550,000 VNĐ
  iphone 6s 600,000 VND
  IPhone 6plus 600,000 VNĐ
  iphone 6s plus 700,000 VNĐ
  iphone 7 700,000 VNĐ
  iphone 7 plus 800,000 VNĐ
  iphone 8 800,000 VNĐ
  iphone 8 plus 900,000 VNĐ
  iphone x 1,600,000 VNĐ
  iphone xr 1,800,000 VNĐ
  Iphone xs 1,900,000 VNĐ
  IPhone xs max 2,300,000 VNĐ
  iphone 11 1,900,000 VNĐ
  iphone 11 pro 2,200,000 VNĐ
  iphone 11 pro max 2,500,000 VNĐ

   

  TOÀN MOBILE CHUYÊN SỬA CHỮA THAY MẶT KÍNH IPHONE IPAD TÂY NINH

Tại sao phải độ vỏ 

Các bạn muốn điện thoại mình phải đẹp và lạ muốn cái điện thoại luôn mới mà mình không muốn mua máy vì kinh phí do dịch bệnh covid hoành hành,và muốn lột xác hoàn toàn 100% đa số là chiếc vỏ đã bị cũ,móp,xấu theo thời gian,và muốn thay cho mình chiếc vỏ mới lạ để ăn tết năm mới cái gì cũng cho nó mới hết,và như vậy bạn đã chọn giải pháp thay vỏ để biến chiếc iPhone của mình trở lại như lúc mới mua,lột xác mới mẽ cho chiếc điện thoại mình rồi,các bạn không phải tốn kiếm phải đổi điện thoại khác.

Độ vỏ có ảnh hưởng gì bên trong máy không ?

các bạn đang tìm và gỏ tìm từ khoá thay vỏ độ vỏ iphone và cơ duyên  các bạn bấm vào đây thì mình tin chắc là bạn đang rất quan tâm vấn đề độ vỏ và mình biết được là bạn đang xài iphone đúng không nè nếu đúng bạn cho mình 1like nhé,vào vấn đề luôn nha các bạn mình xin nói về vấn đề thay vỏ iphone,chiếc iphone đã cũ rồi hoặc bị trầy nhiều do bị hao mòn theo năm tháng đập chọi vvv. Và các bạn đang cần thay cho mình một chiếc vỏ iphone cho nó mới lại hoặc lên đời cho iphone của bạn thành chiếc iphone đời mới nhất.Nhưng bạn đang rất là phân Vân sau khi mình mang đi thay vỏ khác nó sẻ ra sao và máy của mình sẻ bị tháo ra,trong khi máy của mình từ lúc mua mới cho đến bây giờ chưa bung máy sửa chữa bao giờ,vấn đề này hầu hết rất  nhiều người cũng đều quan tâm,theo kinh nghiệm của mình về việc độ vỏ hoặc thay chiếc vỏ mới thì  kỹ thuật thay phải có kinh nghiệm khéo léo từng chút  và thay phải sát khít đẹp rà keo chống nước theo viền như vậy iphone có thể kháng đươc nước khoảng 8\10 và các bạn có thể yên tâm không ảnh hưởng gì về vấn đề phần cứng bên trong máy nhé 

hình ảnh vỏ vuông dành cho độ vỏ

thời gian thay vỏ và đô vỏ iphone là bao lâu

Toàn Mobile luôn hiểu tâm lý khách hàng vì đa số là khách hàng không có thời gian hẹn qua ngày hoặc phải chờ đến nhiều giờ đồng hồ,cho nên khi các bạn ghé cửa hàng Thay vỏ kỹ thuật sẽ thay vỏ thật chuẩn và tĩ  mỉ và thời gian thay từ 30 phút đến 60 là chậm nhất

Giá thay vỏ độ vỏ iPhone bao nhiêu

Bạn không biết giá thay vỏ iphone là bao nhiêu liệu lúc thay có phát sinh chi phí gì không,khi bạn ghé cửa hàng Toàn Mobile thay vỏ bên kỹ thuật sẽ kiểm tra toàn bộ miễn phí tiến độ hoạt động bên trong phần cứng máy và vệ sinh toàn bộ bên trong máy trước khi tiến hành thay vỏ và giá thay vỏ đã bao gồm tiền công cho nên các bạn yên tâm không phát sinh chi phi gì thêm nửa nhé và bảng giá mình sẽ liệt kê bên giới xin mời các bạn cùng xem qua giá thay vỏ iphone và độ vỏ tại Toàn Mobile

 

Đời Máy Giá Thay Vỏ iphone
IPHONE 6 400,000 VNĐ
IPHONE 6S 400,000 VNĐ
IPHONE 6PLUS 450,000 VNĐ
IPHONE 6S PLUS 500,000 VNĐ
IPHONE 7 650,000 VNĐ
IPHONE 7 PLUS 700,000 VNĐ
IPHONE 8 700,000 VNĐ
IPHONE 8 PLUS 750,000 VNĐ
IPHONE X 1,200,000 VNĐ
IPHONE XR 1,400,000 VNĐ
IPHONE XS 1,500,000 VNĐ
IPHONE XS MAX 1,600,000 VNĐ
IPHONE 11 1,800,000 VNĐ
IPHONE 11 PRO 2,200,000 VNĐ
IPHOEN 11 PRO MAX 2,600,000 VNĐ

 

Các dịch vụ khác sửa chữa iphone tại Toàn Mobile

Giá Sửa Face ID Iphone Tây Ninh (suaiphonetayninh.com)

Thay pin iphone tây ninh (suaiphonetayninh.com)

Thay mặt kính iphone uy tín Tây Ninh (suaiphonetayninh.com)

 

Thông tin sửa chữa iphone ipad Toàn Mobile tại Tây Ninh

 1. Sửa chữa khu vực trong nội ngoại thành  Tây Ninh đảm bảo máy hư hỏng được kiểm tra ký tên cho các linh kiện bên trong máy để tránh rủi ro nhầm lẩn dẩn đến chiều hướng tiêu cực cho cửa hàng cũng như khách hàng.
 2. Các sản phẩm sau khi được kiểm tra sửa chữa xong điều được bảo hành dài hạn và dán tem logo nhận dạng cũng như trách nhiệm cửa hàng nhằm nâng cao chất lượng cho dịch vụ.
 3. Đối với máy zin xử lý sửa chữa nhanh cho những máy bệnh thông dụng như,chạm sạc mất nguồn,hao nguồn nóng máy,mất audio,mất sống,mất imei ngoài,reset couter,vvv và tùy theo tình trạng main.
 4. Thay thế các linh kiện từ các máy iphone xác khác qua để được trùng lập với các linh kiện của apple.
 5. Tối ưu về giá cả bằng mọi biện pháp phù hợp cho khách hàng muốn sửa  chữa tại Toàn Mobile

Liên hệ Sửa Chữa 
Địa Chỉ399 Phạm Văn Đồng,Hiệp Tân,Hòa Thành Tây Ninh
Số Điện Thoại:0934000104

Website:http://suaiphonetayninh.com
Giờ làm việc: 8 giờ - 18 giờ - Thứ 2 - Chủ Nhật

messenger
zalo